Pedagog, terapeuta - Kilka słów o mnie

Pedagog, terapeuta - Krystyna Czajkowska

Jestem pedagogiem- terapeutą, logopedą, socjoterapeutą, trenerem, coachem.Ukończyłam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1995 roku. Zaraz po studiach podjęłam pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej w charakterze pedagoga. Prowadziłam zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w szczególności z tymi, które przejawiały trudności w nauce. Wypracowałam efektywny sposób zapobiegania niepowodzeniom szkolnym poprzez wczesną diagnozę dzieci w przedszkolu oraz prowadzenie terapii pedagogicznej. W tym czasie uczestniczyłam w wielu kursach z zakresu diagnozy i terapii z dzieckiem przejawiającym trudności w nauce oraz podjęłam studia podyplomowe z logopedii (UAM, 2002).W 2001 roku rozpoczęłam pracę w szkole specjalnej w Poznaniu w charakterze pedagoga szkolnego. Zajmowałam się profilaktyką, działaniami wychowawczymi i interwencyjnymi. Chcąc rozwinąć swój warsztat pracy, podjęłam studia podyplomowe z socjoterapii we Wrocławiu (DSWE, 2005). Miałam przyjemność uczyć się od wybitnych specjalistów tworzących zespół "Plusa". Maria Haracz-Dąbrowska pokazała mi, jak ważny jest rozwój osobistych umiejętności, w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z zaburzeniami zachowania. Tego nie uczą uczelnie wyższe i dlatego tak wielu pedagogów, w tym nauczycieli, doświadcza trudności i niepowodzeń w pracy wychowawczej. Dzięki socjoterapii zmieniłam swój charakter pracy, z pedagoga "policjanta" stałam się pedagogiem towarzyszącym dzieciom i młodzieży w ich rozwoju. Dalej rozwijałam się poprzez udział w wielu cennych szkoleniach z zakresu profilaktyki, działań wychowawczych i interwencyjnych. Postanowiłam dalej uczyć się u Marii na prowadzonej przez nią Szkole Trenerów "Sieć" (Wrocław, 2006). To bardzo cenny czas w moim rozwoju osobistym i zawodowym. Dostałam "Wiele" od innych, a teraz pragnę się "Tym" dzielić.

 

W latach 2007-2009 pracowałam w charakterze nauczyciela w szkole przysposabiającej do pracy. Będąc wychowawcą klasy mogłam wykorzystać swoje umiejętności pracy z grupą (bo klasa to też grupa społeczna), z ogromnym sukcesem.

 

Obecnie pracuję w poradni specjalistycznej w Poznaniu, gdzie mogę połączyć swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę. Zajmuję się dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami w uczeniu się, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Poznałam nową formę terapii - eegbiofeedback, która mnie bardzo zaciekawiła. Dzięki niej poznałam Metodę Warnkego oraz rzetelny i kompetentny zespół "Biomedu". Od kilku lat z powodzeniem wykorzystuję tę metodę w terapii dysleksji u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. Zgłębiając wiedzę, dalej dotarłam do zaburzeń przetwarzania słuchowego. Obecnie wielu naukowców uważa, iż jedną z głównych przyczyn trudności w opanowaniu czytania i pisania są właśnie deficyty w przetwarzaniu bodźców słuchowych na poziomie centralnym (mózgowym). W chwili obecnej na rynku pojawiły się nowe narzędzia do diagnozy i terapii (trening słuchowy). Dzięki nim pomoc potrzebującym dzieciom jest o wiele skuteczniejsza.Moja misja

Moja misja to poMoc i wsparcie udzielone dzieciom i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Dzięki nim będą mogły odzyskać siłę i odbudować poczucie własnej wartości, by móc rozwijać swoje talenty.

Moja oferta: